Hallituksen budjettiesitys pysyi ennallaan

Kemeratuen ja Metso-ohjelman määrärahat säilyvät nykytasolla.

Valtioneuvosto on antanut tänään perjantaina eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Esitys ei metsätalouden osalta juuri eroa hallituksen elokuisesta esityksestä.

Hallitus ehdottaa, että tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen eli kemeratuki pidetään nykyisellä tasollaan eli reilussa 56 miljoonassa eurossa. Metsäluonnon hoidon edistämiseen hallitus myöntäisi viisi miljoonaa euroa eli saman verran kuin tänä vuonna.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli Metso-ohjelman rahoitus pysyy nykytasolla eli 21 miljoonassa eurossa.

Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen hallitus esittää 5,4 miljoonan euron määrärahaa, mikä on 800 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Luonnonvarakeskukselle (Luke) hallitus myöntäisi määrärahaa reilut 72 miljoonaa euroa, mikä on noin kaksi miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Suomen metsäkeskukselle hallitus myöntäisi puolestaan reilut 39 miljoonaa euroa, mikä on vajaan miljoonan vähemmän kuin tänä vuonna.

Metsähallituksen luontopalveluille hallitus esittää 1,9 miljoonan euron lisärahoitusta, jotta kansallispuistojen korjausvelkaa saadaan vähennettyä.

Talousarvio hyväksytään eduskunnan täysistunnossa joulukuussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito