Heikko puun kysyntä nakersi Metsähallituksen tulosta

Metsähallituksen tulos laski viime vuonna kahdeksan prosenttia 108 miljoonaan euroon.

Metsähallituksen tulos heikkeni viime vuonna. Tulos laski kahdeksan prosenttia 108 miljoonaan euroon. Liikevaihto putosi 337 miljoonaan euroon, mikä on 18 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Lasku selittyy paljolti puumarkkinatilanteella. Tarjontaan nähden kysyntää oli liian vähän, pääjohtaja Esa Härmälä arvioi.

Puun kysynnän laskusta huolimatta Metsähallituksen metsätalous ylsi tulostavoitteeseensa. Kiinteistöliiketoiminnassa tuli sen sijaan pudotusta edellisvuoteen, tämä johtui viivästyneistä tuulivoimahankkeista sekä paluu normaalitasolle metsämaan myynneissä. Vuonna 2014 metsämaata myytiin ennätysmäärä.

Liiketoiminnan käytössä oleva maa-ala väheni viime vuonna 42 000 hehtaaria. Tällä on merkittävä vaikutus tuloksentekokykyyn, Metsähallituksesta korostetaan.

Metsähallituksen tytäryhtiöistä vain Siemen Forelia oli voitollinen, Fin Forelia, MH-Kivi ja Nuuksiokeskus tekivät tappiota. Tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta on runsaat kaksi prosenttia.

Metsähallitus esittää, että viime vuoden 108 miljoonan euron tuloksesta tuloutetaan valtiolle 106 miljoonaa euroa. Voitonjako vahvistetaan huhtikuussa.

METSÄLEHTI