Metsävaratietoa kerätään kohta lennokilla

Luonnonvarakeskus kehittää Venäjälle kustannustehokasta keruumenetelmää, jossa yhdistetään maastossa tehdyt mittaukset satelliittikuviin ja lennokeilla tehtyihin kuvauksiin.

Luonnonvarakeskus kehittää parhaillaan uutta metsävaratiedon keruumenetelmää Venäjän markkinoille. Tarkoitus on yhdistää maastossa tehtyjen koealamittausten tiedot satelliittikuviin ja miehittämättömillä lennokeille tehtyihin kuvauksiin.

Näin säästetään maastotyössä ja myös kustannuksissa.

”Kehitettävä metsävaratiedon keruumenetelmä on kilpailukykyinen ja innovatiivinen oloissa, joissa tiestö on heikko ja sen peitto rajoittaa maastomittausten tekemistä”, Luken erikoistutkija Eugene Lopatin kertoo.

Venäjällä on ajantasaiset metsävaratiedot vain alle kymmenellä prosentilla metsäalasta. Vanhentunut ja laadultaan kyseenalainen metsävaratieto on Lopatinin mukaan ongelma, sillä pahimmillaan yritykset joutuvat tekemään investointipäätöksiä arvailujen varassa.

Paremmalle metsävaratiedolle on tarvetta, sillä Venäjän tavoitteena on siirtyä intensiivisempään metsätalouteen. Tehokkuuden lisääminen on tarpeen erityisesti Luoteis-Venäjällä, jossa on paljon puuta jalostavaa teollisuutta. Siellä yritysten vuokramailta on kuitenkin jo hakattu taloudellisesti järkevästi saavutettavissa olevat metsiköt. Tulevan puuhuollon turvaamiseksi yritysten onkin aloitettava tehostettu puuntuotanto.

”Ajantasainen metsävaratieto on siis perusedellytys. Metsää vuokraavia yrityksiä on Venäjällä useita tuhansia, joten projektin tuotteille on kysyntää, toteaa Luken tutkija Sari Karvinen.

METSÄLEHTI

Metsänhoito Metsänhoito