Hirven metsästyksen seurantaan uusi palvelu

Reaaliaikaisen verotusennusteen avulla metsästysseurat voivat tarkkailla jahdin edistymistä alueellaan.

Ennusteeseen on liitetty mukaan myös tulkintaohjeet ja muuta lisätietoa.

Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus ovat rakentaneet yhdessä palvelun, joka tarjoaa hirvestäjille reaaliaikaisen verotusennusteen. Sen avulla metsästäjät ja metsästysseurat voivat seurata jahdin edistymistä alueellaan ja suunnata metsästystä tarvittavalla tavalla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ennuste kertoo laskentahetkellä vallitsevan tilanteen. Lisäksi se hahmottelee, miten hirvikannan tiheys ja aikuiskannan lehmä-sonni-suhde tulee kehittymään, jos verotussuunnitelmaa noudatetaan jahdin loppuun saakka.

Oma riista -palvelun saalis- ja hirvihavaintoaineistoon perustuva ennuste päivittyy kerran vuorokaudessa. Ilmoitetut saaliit ja havainnot vaikuttavat kirjauspäivää seuraavan päivän ennusteeseen.

Ennuste löytyy Oma riista -palvelusta, lisäksi se on julkaistu myös kaikille avoimessa Riistahavainnot.fi-palvelussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito