Hirvenmetsästykseen muutoksia, koirankäytölle lisäaika

Hirvenmetsästys alkaa Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla viikkoa entistä aikaisemmin.

Hallitus on päättänyt metsästysasetuksen muutoksista, joiden tavoitteena parantaa hirvieläinten kannanhallinnan edellytyksiä.

Hirven metsästysaikaa aikaistetaan viikolla Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, joten ensi syksynä metsästys niissä alkaa jo lokakuun ensimmäisenä lauantaina.

Koiran käyttöaikaa puolestaan laajennettiin valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksessä ajalle 1.2.‒15.2. sekä hirven metsästyksessä ajalle 1.1.‒15.1. muualla kuin poronhoitoalueella.

Saalisilmoitusvelvollisuutta muutettiin siten, että jokaisesta pyyntiluvanvaraisesta hirvieläimestä tulee ilmoittaa seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi.

Tähän asti viikon ilmoitusvelvollisuus on laskettu kaikkien pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi, tai jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat