Luke ryhtyy selvittämään hirvien vaikutuksia

Hirvet aiheuttavat vuosittain noin 50 miljoonan euron vahingot Suomen metsätaloudelle.

Luonnonvarakeskus (Luke) ryhtyy kartoittamaan hirvieläinten vaikutuksia, sekä niiden tuottamia hyötyjä että aiheuttamia kustannuksia.

Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä, kertoo Twitterissä ministeriön luonnonvaraosaston päällikkö Marja Kokkonen.

Selvitystyöhön osallistuvat myös Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus.

Luken mukaan hirvet aiheuttavat vuosittain noin 50 miljoonan euron vahingot Suomen metsätaloudelle. Luken tänään julkistaman arvion mukaan hirvikannan koko on noin 87 000 yksilöä.

Kommentit (1)

 1. Planter

  Olisi parempi, jos selvityksen tekisi joku riippumaton taho. Esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto tekisi päivitetyn tarkastuskertomuksen. MMM:n organisaation sisällä tehdyllä selvityksellä ei ole mitään arvoa.

  Kun katsomme mitä MMM vastasi VTV:n 2005 tarkastusraportin kritiikiin, niin tulevan selvityksen lopputulos linee selvä, hirvistä ei ole haittaa.

  Otteita seurantaraportista:

  ”MMM ei yhdy VTV:n tarkastusraportissa esitettyyn näkemykseen, että hirvi olisi valtiontaloudelle haitta. Tätä perustellaan sillä, että hirvestä ei aiheudu valtiolle välittömiä kustannuksia, koska hirvieläinten aiheuttamat vahingot korvataan metsästäjiltä kerätyistä pyyntilupamaksuista.”

  ”Jälkiseuranta osoitti, että tarkastus ei ole vaikuttanut hirvikannan säätelyjärjestelmään. Maa- ja metsätalousministeriön ohjaus mahdollistaa edelleen suuret kannanvaihtelut. Tavoitteena ei ole valtiontalouden kannalta perusteltu, nykyistä selvästi alhaisempi hirvikanta. Syynä tähän on muun muassa se, että maa- ja metsätalousministeriö katsoo hirvivahinkojen tulevan korvatuiksi pyyntilupamaksuilla. Ministeriön näkemys ei huomioi lainkaan tiestön suojaamisesta ja liikenneonnettomuuksista aiheutuvia kustannuksia.”

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat