Hirvikapina kytee Iissä

Joukko maanomistajia uhkaa sanoa irti vuokrasopimuksensa metsästysseuran kanssa, jos Riistakeskus ei muuta käytäntöjään.

Pohjois-Pohjanmaan Iissä pettymys Suomen riistakeskuksen myöntämien hirvenkaatolupien määrään on johtamassa erikoiseen tilanteeseen. Joukko Kuivajoen alueen maanomistajia uhkaa sanoa irti vuokrasopimuksensa paikallisen metsästysseuran kanssa, ellei alueen hirvikantaa ryhdytä toden teolla pienentämään.

”Tiedämme hyvin, että tämänkaltainen toimenpiteemme tulee entisestään lisäämään metsätuhoja ja kasvattamaan riskiä hirvikolareiden lisääntymiseen alueellamme. Katsomme, että tästä vastuu kuuluu täysin Suomen riistakeskuksen harjoittamalle toiminnalle”, perustellaan Kuivajoen pohjoispuolen alueen maanomistajien nimissä annetussa lausunnossa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Mukana hankkeessa eivät ole kaikki vaan vain osa alueen maanomistajista. Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseuran puheenjohtaja Reijo Kehus myöntää, että kyseessä on lähinnä hätähuuto ja pyrkimys kiinnittää huomio vallitsevaan epäkohtaan. Metsästysseuran jäsenistä valtaosa on myös alueen maanomistajia.

Metsästysseura pitää sille myönnettyjen hirvenkaatolupien määrää liian alhaisena suhteessa alueen hirvikantaan. Ongelmana seuran mukaan on, että Riistakeskus myöntää lupia hirvitalousalueen yleisen tilanteen perusteella, jolloin paikallisesti hirviä saattaa olla kohtuuttoman paljon.

”Tämä on johtanut tilanteeseen, että Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseuran alueella on talvehtivan kannan suuruus vaihdellut välillä 5–12 tuhannella hehtaarilla, mikä on huomattavasti enemmän kuin kestävän metsänhoidon kannalta voidaan sietää”, metsästysseuran tiedotteessa todetaan.

Kehuksen mukaan on syntynyt tilanne, jossa metsästysseuran täytyy itse eri tavoin pystyä osoittamaan alueen hirvitilanne. Seura onkin sitoutunut maksamaan joko kokonaan tai osan jokaisen metsänomistajan metsävahinkoilmoituksen omakustannusosasta, jos vahinkoilmoitus on aiheeton.

”Tämä on meidän seuran vastaantulo maanomistajille, jotta saisimme jatkaa hirvenmetsästystä myös tulevaisuudessa”, puheenjohtaja Reijo Kehus toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito