Hyväksytäänkö metsänhoidon hiilinielu päästöjen vähentäjäksi? Vastausta saadaan odottaa vielä useita vuosia

"Kevään aikana useat jäsenmaat sanoivat, että olisi syytä saada metsät mukaan järjestelmään. Tuskin Suomi on ihan yksin tässä", sanoo metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Metsätalouden hiilinielun vaikutuksesta päästövähennystavoitteisiin on liikkunut kahdenlaista tietoa.

Useat sanomalehdet kirjoittivat keskiviikkona ja torstaina, että Euroopan komissio hylkäsi mahdollisuuden kompensoida muiden alojen päästöjä pelkällä metsänhoidon aiheuttamalla hiilinielulla. Syynä oli se, että vaikutuksia olisi liian vaikea laskea. Sen sijaan esimerkiksi uusien alueiden metsittäminen hyväksyttiin päästöjä vähentäväksi toimeksi.

Ympäristöministeriön tiedotteessa kuitenkin kerrottiin keskiviikkona, että ”Suomen vaatimuksesta ovea avataan myös mahdollisuudelle kompensoida päästöjä osittain metsien hoidon synnyttämällä hiilinielulla”. Tiedotteen mukaan se vaatisi laskentamenetelmien kehittämistä esityksen jatkokäsittelyssä.

On siis mahdollista, että Suomen esitys päästöjen kompensoinnista metsien hiilinielulla menee vielä läpi. Mutta miten suuri todennäköisyys sille on?

”Todennäköisyyttä ei pysty tässä vaiheessa arvioimaan. Esitykseen voi vielä tulla muutoksia jäsenmaiden ja parlamentin käsittelyssä, ja kun paketti on saatu valmiiksi, komissiolla on vielä valtuutus tarkastella kokonaisuutta uudelleen. Tässä tulee menemään vielä useampi vuosi”, kertoo metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Granholm kuitenkin lisää, että Suomen ehdotus voi saada tukea muilta mailta.

”Kevään aikana useat jäsenmaat sanoivat, että olisi syytä saada metsät mukaan järjestelmään. Tuskin Suomi on ihan yksin tässä.”

METSÄLEHTI