Kalojen geenejä aletaan kerätä talteen

Ilmastonmuutos ja ruokaturvakysymys ovat lisänneet geenivaratyön merkistystä.

Kalat saavat tänä vuonna Suomessa oman geenivaraohjelman, selviää Luonnonvarakeskuksen artikkelista. Kalageenivaroja aletaan säilyttää luonnonvaraisten ympäristöjen lisäksi maitipankissa ja kalanviljelylaitosten emokalastoissa.

Tavoitteena on turvata eri kalalajien säilyminen ja jalostettavien kalalajien tuotanto-ominaisuudet. Suomessa hyödynnetään tällä hetkellä taloudellisesti 31 kalalajia, joista suuri osa on uhanalaisia.

Tähän mennessä Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa Suomen geenivaraohjelmassa ovat olleet mukana kotieläimet, viljely- ja puutarhakasvit sekä metsäpuut. Ilmastonmuutos ja ruokaturvakysymys ovat tehneet geenivaratyöstä entistä tärkeämpää.

METSÄLEHTI