Kantavuuskarttoja korjuuta helpottamaan

Metsäkeskus on laatinut maaston kantavuudesta kertovia karttoja neljälle miljoonalle hehtaarille.

Suomen metsäkeskus on julkaissut puunkorjuun suunnittelua helpottavia karttoja. Maaston kantavuutta kuvaavilla korjuukelpoisuuskartoilla erottuvat selvät talvileimikot ja kesäkorjuuseen sopivat kohteet. Näin koneyrittäjät näkevät, koska millekin kohteelle kannattaa mennä.

Karttoja on saatavilla 21 alueelle eri puolilta Suomea, noin neljän miljoonan hehtaarin alalta.

”Nyt julkaistut aineistot ovat Metsäkeskuksen aiempien vuosien inventointialueilta, ja ne on valittu yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa”, kertoo paikkatietoasiantuntija Seppo Kilpiäinen Metsäkeskuksesta.

Kartat on tehty yhdistämällä metsien laserkeilaustietoa ja muita tietolähteitä. Maaston kantavuus on luokiteltu kuuteen luokkaan. Aineisto on tuotettu laskennallisesti, eikä luokituksen paikkansapitävyyttä ole tarkastettu maastossa.

Karttoja voi ladata käyttöön Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa