Karhun metsästyskiintiö pieneni viime vuodesta

Karhukannan kasvu on taittunut suunnitellusti.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut metsästyskauden 2019–2020 suurimmaksi sallituksi saaliskarhujen määräksi 313 karhua. Se reilut 40 karhua vähemmän kuin viime metsästyskaudella.

Viime metsästyskauden tavallista suuremman karhukiintiön tavoitteena oli vakiinnuttaa kasvussa ollut karhukannan taso, purkaa kannan tihentymiä ja ehkäistä pitkään kasvussa olleita porovahinkoja. Luonnonvarakeskuksen (Luke) toukokuussa tekemän arvion mukaan karhukannan vuonna 2012 alkanut kasvu onkin nyt taittunut.

Suomen karhukannan kooksi arvioitiin toukokuussa kevään pentutuotto huomioiden 2 020–2 130 yksilöä. Viime vuonna vastaava luku oli 2 130–2 260, eli kanta on pienentynyt viime vuodesta noin viidellä prosentilla. Erillisiä pentueita arvioitiin tänä keväänä olevan 193–222, eli noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Karhu kuuluu EU:n luontodirektiivissä tiukasti suojeltuihin lajeihin. Suomen karhukanta on kuitenkin riittävän suuri siihen, että sitä voidaan säädellä luontodirektiivin sallimalla niin sanotulla kannanhoidollisella metsästyksellä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat