Kemijärvelle uusia suunnitelmia – biotuotetehtaan sivuvirroista raaka-ainetta lentopolttoaineeseen

Kemijärvelle biojalostamoa kaavaileva Vataset Teollisuus on sopinut yhteistyöstä teknologiayhtiö Liquid Sunin kanssa. Vataset kehittää Patokankaalle puun kemialliseen jalostamiseen erikoistunutta, kiertotalouteen perustuvaa biopuistoa. Yhteistyön tavoitteena on, että biopuiston toiminnasta syntyvät hiilidioksidipäästöt jatkojalostetaan raaka-aineeksi vihreän lentopolttoaineen valmistamiseen.

Kun biopuiston kuitulinja valmistuu, vapautuu sivuvirtana vuositasolla jopa kaksi miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Lopullinen toteutussuunnitelma muodostetaan, kun hankkeen aikataulu ja rahoitus on varmistunut. Tavoitteena on, että Liquid Sunin teknologian sisältämä laitos olisi toiminnassa jo vuonna 2026.

Biopuiston rakentamisen aikataulusta ei ole toistaiseksi kerrottu tarkempia tietoja.

Lisää aiheesta: Kemijärven biojalostamon vetovastuu Vataset Teollisuudelle