Kemijärven biojalostamon vetovastuu Vataset Teollisuudelle

Boreal Biorefille uusi puheenjohtaja, Heikki Nivala jää pois operatiivisesta toiminnasta.

Vataset Teollisuus Oy siirtyy johtamaan hanketta biojalostamon rakentamiseksi Kemijärven Patokankaalle. Vataset Teollisuus vuokrasi biojalostamolle tarkoitetun tontin Kemijärven kaupungilta syksyllä.

Boreal Bioref toimi hankkeen kehitysyhtiönä. Boreal Biorefin hallituksen puheenjohtajaksi nousee Jari Polvi, joka on ollut yhtiön hallituksessa Kemijärven kaupungin ja Kemijärven Kehityksen mandaatilla perustamisesta lähtien. Hankkeen käynnistäjä ja pitkäaikainen vetäjä Heikki Nivala jää pois operatiivisesta toiminnasta.

”Boreal Bioref on tehnyt valtavan työn biojalostamon rakentamiseksi Kemijärvelle ja koko Itä-Lapin elinkeinoelämän saamiseksi kasvu-uralle. Hanke on vaatinut perustajilta poikkeuksellista sinnikyyttä ja määrätietoista työtä. Koko Boreal Biorefin tiimi Heikki Nivalan johtamana, ja kaikki biojalostamoa edistäneet ansaitsevat suuret kiitokset siitä, että hanke on nyt tässä vaiheessa”, Harri Vatanen, Vataset Teollisuuden toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sanoo.

”Rahoitus, rakentamisen suunnittelu ja valmistelut, sekä johdon vahvistaminen ovat nyt ensisijaisia tehtäviä”, Vatanen jatkaa. Tavoitteena on aloittaa perustamistyöt Patokankaan tontilla kesällä.

Toteutuessaan Kemijärven biojalostamo työllistää lähes 200 henkilöä suoraan ja yli tuhat henkilöä epäsuorasti. Rakentaminen vaatii 6 000 henkilötyövuotta ja tuo runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille.

”Itä-Lappi tarvitsee Kemijärven biojalostamon. Olen ilahtunut, että saimme Vataset Teollisuuden kokeneen ja kansainvälisen tiimin viemään hanketta eteenpäin”, Boreal Biorefin puheenjohtaja Jari Polvi sanoo.

Biojalostamo valmistaisi korkealaatuista sellua, jonka maailmanmarkkinahinnat ovat kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

”Tarjoamme sijoittajille poikkeuksellisen mahdollisuuden hyvään tuottoon liiketoiminnassa, joka perustuu uusiutuvaan luonnonvaraan ja auttaa siirtymään pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista materiaaleista”, Vatanen jatkaa.

Puukauppa Puukauppa