Kemin biotuotetehtaan yva yleisön nähtäväksi

Puolentoista miljardin euron tehdas olisi metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on toimittanut Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Seuraavaksi yva-selostus asetetaan yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten.

Metsä Fibren suunnittelema noin 1,5 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehtaan sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Arviointiohjelmaan voi tutustua internetissä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat