Kemin tehdashankkeesta vauhtia Pohjois-Suomen rataverkon kehittämiseen

Tulevina vuosina pohjoisen rataverkkoon investoidaan noin 300 miljoonaa euroa.

Metsä Groupin päätös rakentaa Kemiin uusi biotuotetehdas on antanut sysäyksen useiden Pohjois-Suomen ratahankkeiden etenemiselle. Valtio rakentaa puutavarakuljetusten tarpeisiin teitä ja raiteita.

Ratayhteyksien kehittäminen palvelee myös laajemmin alueen metsäteollisuutta ja elinkeinoelämää. Investoinnit tehtaaseen ja infraan tuovat uusia työpaikkoja esimerkiksi puunhankinnan parissa.

Väyläviraston projektipäälliköt Jarno Viljakainen ja Vesa Pakarinen nostavat esille myös Pohjois-Suomen raakapuun kuormauspaikat, joita rakennetaan lisää ja uudistetaan lähivuosina.

“Kuormauspaikat edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä turvaamalla toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut. Uusia raakapuun kuormauspaikkoja rakennetaan tai vanhoja kunnostetaan kuudella paikkakunnalla. Ensimmäisenä rakentaminen on alkamassa Pellossa ja Kolarissa”, Pakarinen kertoo.

Väyläviraston projektipäälliköt näkevät erityisen merkittäväksi myös Vuokatin ja Kontiomäen välisen rataosuuden perusparantamisen vuosina 2020–2022.

Väylävirasto vastaa Kemin ratapihan kahden raiteen pidentämisestä ja sähköistämisestä sekä lisäraideosuuden rakentamisesta Kemin ratapihan pohjoispuolelle. Uudistukset palvelevat pian rakennettavaa biotuotetehdasta.

Muutokset nopeuttavat puunkuljetusta Etelä-Suomesta Kemiin, kun puutavaraa kuljettavat junat eivät enää koukkaa Kemin ratapihan kautta, vaan matka jatkuu suoraan tehtaalle. Metsä Group osallistuu Sahansaaren raideyhteyden osalta hankkeen kustannuksiin.

Myös muita ratahankkeita

Pohjois-Suomessa on muutenkin käynnissä tai suunnitteilla lukuisia merkittäviä ratahankkeita.

“Tulevina vuosina raideinfraan investoidaan noin 300 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat elinkeinoelämän, erityisesti teollisen tuotannon, toimintaedellytyksiä ja sujuvoittavat sekä lisäävät tavaraliikenteen kuljetuskapasiteettia. Tavoitteena on, että kaikki nämä hankkeet ovat valmiita 2020-luvun puoliväliin mennessä”, kertoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Esimerkkejä viime vuosina käynnistyneistä ratahankkeista ovat Iisalmi–Ylivieska-rataosuuden sähköistys ja Oulun ratapihan turvalaitteiden uusiminen.

Väyläviraston ratahankkeisiin eri puolilla Suomea voi tutustua Väyläviraston verkkosivujen hankehaun kautta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat