Keski-Suomeen satoja miljoonia metsärahaa

Keski-Suomen metsistä myytiin viime vuonna puuta 6,1 miljoonaa kuutiota.

Vilkas puukauppavuosi 2017 herutti Keski-Suomeen metsärahaa kaikkiaan 350 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan Keski-Suomen metsistä myytiin viime vuonna puuta 6,1 miljoonaa kuutiota. Tästä yksityismetsien osuus oli 4,7 miljoonaa kuutiometriä.

Pystykaupalla myytiin 80 prosenttia yksityismetsien puista, metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun osuus oli 15 prosenttia, loput viisi prosenttia metsänomistajat korjasivat itse.

Yksityismetsien kantorahapotti kohosi 150 miljoonaan euroon. Tukkipuu toi myyntituloista 70 prosenttia.

Kaikkiaan puun myynnit tuottivat maakuntaan 209 miljoonaa euroa. Lisäksi puunkorjuu ja kaukokuljetus tuottivat yrittäjille 128 miljoonaa euroa tuloja. Metsien ja metsäluonnon hoitoon tuli valtion rahaa 10 miljoonaa euroa, niistä puuntuotantoon kuusi miljoonaa.

Vaikka puuta myytiin vinhaan, jäi kokonaismyyntimäärä yhä yli kaksi miljoonaa kuutiota maakunnan metsien kokonaiskasvua pienemmäksi, hakkuumäärä on noin 75 prosenttia metsien kasvusta.

Harvennushakkuita tehtiin suunnilleen alueellisen metsäohjelman tavoitteiden mukaisesti, päätehakkuita tehtiin tavoitetta vähemmän ja ensiharvennuksia selvästi alakanttiin. Eri osapuolien asettamat metsäluonnon suojelutavoitteet saavutettiin MTK:n tiedotteen mukaan täysimääräisesti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa