Keslan alkuvuoden tulos painui tappiolliseksi – syynä inflaatio ja Venäjän hyökkäyssota

Saadut tilaukset ja tilauskanta pysyivät korkeina, mutta Keslaakin haittasivat saatavuusongelmat.

Metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni Kesla teki alkuvuonna 0,7 miljoonaa euroa tappiollisen tuloksen, vaikka liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia edellisvuodesta.

Saadut tilaukset ja tilauskanta pysyivät yhtiön mukaan Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta korkeina. Keslan Venäjän liiketoimintoihin liittyvät järjestelyt yhdessä ostomateriaalien inflaatiokehityksen ja saatavuusongelmien kanssa painoivat kuitenkin konsernin tuloksen miinukselle.

Keslan liikevaihto oli toisella vuosipuoliskolla 12 miljoonaa euroa ja koko alkuvuonna 21,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosta heikensi helmikuussa tehty Venäjän liiketoimintoihin liittyvä luottotappiovaraus, 280 tuhatta euroa.

”Peruimme Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan jälkeen noin 22 miljoonaa euroa Venäjään liittyviä tilauksia, teimme 280 tuhannen euron arvonalentumiset kyseisen markkinan saatavista ja jouduimme järjestelemään tuotanto-ohjelman uuteen asentoon toisen kvartaalin aikana”, sanoo toimitusjohtaja Simo Saastamoinen.

”Venäjän käynnistämä sota heijastui voimakkaasti teräksen hintoihin sekä ostokomponenttien saatavuuteen. Nopea muutos tuotanto-ohjemassamme loi pullonkauloja toimittajakantaamme, joista toipuminen kesti pitkälle kesäkuuhun saakka.”

Saastamoisen mukaan myös nopea materiaalien hintojen nousu vaikutti toisen vuosipuoliskon tulokseen.

”Edellisvuotiset hinnankorotuksemme kompensoivat vain osittain Venäjän hyökkäyssodasta johtunutta kehitystä etenkin liiketoiminnoissa, jossa erityisen pitkä tilauskanta viivästytti Keslan hinnankorotusten toteutumista. Teräksen hinnannousun kääntyminen toukokuussa laskevaksi laimensi negatiivista vaikutusta kvartaalin loppua kohti”, Saastamoinen sanoo.

”Myös omien hinnankorotustemme positiiviset vaikutukset voimistuivat kvartaalin loppua kohden. Tappiollisten huhti- ja toukokuun jälkeen konsernin tulos palasi voitolliseksi kesäkuussa hyvän volyymin ja hintoihin liittyvän kehityksen vuoksi.”

Tekniikka Tekniikka

Kuvat