Kirjanpainajia runsaasti Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa

Kirjanpainajat voivat aikuistua tänä kesänä tavanomaista aikaisemmin.

Karttaan on merkitty kirjanpainajapyydysten sijainnit, kirjanpainajatilanne 24.6.2020 harmailla ympyröillä, ja kertynyt lämpösumma 24.6.2020 mennessä väreillä. Kartta: Markus Melin (Luke). Lämpösumma-aineisto: Ilmatieteenlaitos.
Karttaan on merkitty kirjanpainajapyydysten sijainnit, kirjanpainajatilanne 24.6.2020 harmailla ympyröillä, ja kertynyt lämpösumma 24.6.2020 mennessä väreillä. Kartta: Markus Melin (Luke). Lämpösumma-aineisto: Ilmatieteenlaitos.

Lämmin kesä on ollut suosiollinen toukokuun lopussa alkaneelle kirjanpainajien parveilulle.

”Riskirajan reipas ylittyminen on todettu Lapinjärvellä, jossa pyydyksiin on kertynyt jo yli 20 000 kirjanpainajaa. Lapinjärven seurantapaikka sijaitsee paahteisessa etelärinteessä, joten parveilu alkoi siellä aikaisin”, kertoo tutkija Tiina Ylioja Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kirjanpainajia esiintyy nyt runsaasti myös Lappeenrannassa, Rautalammilla ja Vihdissä sekä Juvalla, Mäntsälän Hautjärvellä, Kouvolan Valkealassa ja Uusikylässä Päijät-Hämeessa.

Kirjanpainajien esiintymistä seurataan feromonipyydyksillä. Pyydykset sijoitetaan lähelle paahteisia kuusivaltaisia metsänreunoja, jotka ovat syntyneet talvella hakatun kuusikon viereen. Riskiraja ylittyy, kun kolmen pyydyksen ryhmässä havaitaan yli 15 000 kirjanpainajaa kesän aikana.

”Rajan ylittyessä metsien tuhoriski on tavanomaista korkeampi ja kirjanpainajien määrä riittää murtamaan puiden pihkapuolustuksen, jolloin ne pystyvät tappamaan eläviä pystypuita. Rajan ylittyminen ei kuitenkaan tarkoita, että alueella olisi laaja-alaista kirjanpainajan aiheuttamaa tuhoa elinvoimaisissa kuusimetsissä”, Ylioja huomauttaa.

Tuleeko toinen sukupolvi?

Jos kesä jatkuu lämpimänä, heinäkuun puolivälin jälkeen aikuistuvat kirjanpainajat parveilevat ja munivat toisen sukupolven. Kirjanpainajat aikuistuvat, kun tehoisaa lämpösummaa on kertynyt 700 astevuorokautta.

Kirjanpainajan torjunnassa keskitytään ennaltaehkäisemään kirjanpainajamäärien nousua laissa metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) säädetyillä toimenpiteillä. Tavoitteena on korjata kuorellinen kuusipuutavara ja tuulenkaadot ennen kuin kirjanpainajat ehtivät aikuistua ja levitä ympäröiviin metsiin. Jos sää jatkuu tänä kesänä lämpimänä, kirjanpainajat voivat osissa Etelä- ja Keski-Suomea aikuistua ennen laissa säädettyjä korjuuaikoja.

Luonnonvarakeskus, Suomen Metsäkeskus ja vapaaehtoiset metsänhoitoyhdistykset seuraavat kirjanpainajien määriä feromonipyydysten avulla 40 paikkakunnalla Etelä- ja Väli-Suomen alueella Metsäalan toimijat avustavat sopivien seuranta-alojen löytymisessä. Kirjanpainajatuhosta voi ilmoittaa Luonnonvarakeskuksen tutkijoille osoitteessa https://metsainfo.luke.fi/fi/metsatuholomake