Klapikoneen käyttövahingosta sakkotuomiot kolmelle Ylivieskassa

Käräjäoikeuden mukaan työnohjaajat olivat laiminlyöneet huolehtimis- ja valvontavelvollisuutensa, työntekijän riittävän perehdytyksen sekä vaarojen ja riskien arvioinnin.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Ylivieskan kaupungin työllisyyspalveluyksikön johtajan ja kaksi työnohjaajaa päiväsakkoihin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi kaupunki tuomittiin maksamaan 10 000 euron yhteisösakko.

Tuomio liittyy helmikuussa 2020 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa kaupungin työllisyyspalvelun työntekijä loukkaantui halkoessaan puita klapikoneella. Hän oli oikaisemassa klapikoneen halkaisutilassa ollutta halkoa ja hänen kätensä jäi puristuksiin, kun työpari väänsi samaan aikaan käyttövivusta epähuomiossa.

Koneen valmistajan mukaan kyseistä klapikonetta sai käyttää vain yksi henkilö. Vaara-alueeksi oli määritelty 10 metriä.

Käräjäoikeuden mukaan klapikoneella oli työskennellyt useita työntekijöitä yhtä aikaa, eikä klapikonetta ollut käytännössä koskaan käytetty valmistajan ohjeen mukaisesti vain yhden henkilön toimesta. Lisäksi käräjäoikeus katsoi tulleen näytetyksi, että klapikoneella oli myös käytetty yleisesti työtapaa, jossa halkoja oli syötetty ja poistettu koneen halkaisuterän kautta. Menettely työmaalla oli ollut työturvallisuussäännösten vastaista.

Käräjäoikeuden mukaan työnohjaajat olivat laiminlyöneet huolehtimis- ja valvontavelvollisuutensa, työntekijän riittävän perehdytyksen sekä vaarojen ja riskien arvioinnin. Käräjäoikeus totesi työllisyyspalveluyksikön johtajan laiminlyöneen huolehtia riittävästä vaarojen selvittämisestä klapikoneeseen liittyen. Lisäksi johtaja oli laiminlyönyt toisen työnohjaajan perehdyttämisen työturvallisuusvastuun osalta eikä ollut huolehtinut siitä, että tällä oli ollut asianmukaiset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen työturvallisuuden osalta.

Yhteisösakon tuomitsemisen edellytysten osalta käräjäoikeus totesi, ettei Ylivieskan kaupungin toiminnassa ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Työllisyyspalveluyksikön johtaja tuomittiin 25 päiväsakkoon ja työllisyyspalveluyksikön teknisen palvelun toinen työnohjaaja 35 päiväsakkoon. Toinen työnohjaaja, joka oli lähiesimiesvastuussa työtapaturman sattuessa, tuomittiin 40 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit