Koneyrittäjät ry: Tekijöitä ja koneita riittää lisämoteillekin

Resursseista huolestuneet askartelevat väärän kysymyksen kimpussa, järjestö kiteyttää.

Suurinvestointien myötä kasvava puunkorjuutarve on hoidettavissa nykyisellä konekalustolla ja kuljettajilla, kunhan toimintamalleja tehostetaan ja kausivaihtelua vähennetään, Koneyrittäjät ry painottaa.

”Resurssien riittämättömyydestä huolissaan olevat askartelevat väärän kysymyksen kimpussa”, varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola kärjistää.

”Nyt pitäisi keskittyä pitämään ammattilaiset alalla, tehdä työn perässä liikkumisesta houkuttelevaa ja parantaa konetyön tuottavuutta vuositasolla. Myös alalle valmistuvat pitää saada jäämään alan töihin”, hän sanoo.

Järjestön mukaan lisäresurssien haalimisen sijaan nyt pitäisi pohtia keinoja olemassa olevien resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Järjestö toteaa kausivaihtelun olevan puunkorjuualan ongelma edelleen. Kalusto ja kuljettajat on mitoitettu huippukausien korjuumäärien mukaan ja ison osan vuodesta resurssit ovat vajaakäytöllä.

Turha työ pois kuljettajilta

Järjestön mukaan kuljettajille on siirretty lisätehtäviä, jotka vievät aikaa varsinaiselta puunkorjuulta, ja nyt pitäisi miettiä mitä ydinosaamiseen kuulumattomia tehtäviä kuljettajilta voidaan poistaa.

”Jos kuljettajan työajasta siirrettäisiin kymmenen minuuttia ”turhasta” työstä hakkuuseen, hakkuumäärä kasvaisi noin 1,5 miljoonalla kuutiolla yhteensä kaikissa yrityksissä”, Jaakkola arvioi.

Koneyritykset ovat sen varassa, mitä työmaita puun ostajat niille tarjoavat ja järjestön mukaan liikaa aikaa joudutaan käyttämään kulkemisiin työmaalta toiselle. Kun puuvarannot ovat pieniä ja työmaita on vähän, niin sopivien hakkuukohteiden löytäminen on vaikeaa tai sääolojen takia mahdotonta.

Kannattavuuspaineiden vuoksi työntekijän tuottavuudelta vaaditaan enemmän kuin mihin juuri koulusta valmistuneet kuljettajat pystyvät. Heikosti kannattavalla yrityksellä ei ole aikaa odottaa työntekijän harjaantumista.

”Koulutuksen laatua on nostettava. Opiskelijoiden on saatava opintojen aikana riittävästi harjoitusta konetyöhön. Alaa ja sen toimintaympäristöä pitää pystyä kehittämään niin, että koneyritykset pystyvät toisaalta pitämään alalla jo työskentelevät töissä ja toisaalta antamaan tulokkaille aikaa harjaantumiseen. Tämä ei ole vain koneyritysten tehtävissä”, Jaakkola sanoo.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat