Koronaepidemia tuntuu Kiinan metsätuotteiden tuonnissa

Sahatavara jumittaa, mutta hygieniatuotteet nostavat sellun ja selluhakkeen kysyntää.

Koronaepidemia vähensi jyrkästi Kiinan metsätuotteiden tuonnin arvoa alkuvuonna, metsäteollisuustuotteiden maailmankauppaa seuraava Wood Resources International raportoi.

Tammi-helmikuussa tukin, sahatavaran, sellun ja hakkeen tuonnin arvo oli 4,6 miljardia dollaria, mikä on 14 prosenttia ja 750 miljoonaa dollaria viime vuotta vähemmän.

Sahatavaran tuonti putosi 26 prosentilla, mikä vastaa 190 miljoonaa dollaria.

Sellun tuonti putosi vielä enemmän, 300 miljoonalla dollarilla. Sellun tuonnin kokonaisarvon lasku johtui olennaisesti halventuneista hinnoista, ja sellun määrällinen tuonti kasvoi lähes 20 prosentilla. Laivauksiaan kasvattivat etenkin Indonesia, Kanada, Suomi ja Ruotsi.

Lehtipuuhakkeen tuontimäärät tammi-helmikuussa nousivat merkittävästi, 11 prosentilla. Hakkeen laivaukset Vietnamista ja Chilestä kasvoivat viidenneksellä.

Sellun ja hakkeen kysyntää nostivat hygieniapaperien kasvaneet valmistusmäärät ja odotukset, että niiden tuotanto jatkuu vahvana.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat