Kuntapäättäjät haluavat puuenergiaa

Kaksi kolmesta kuntavaikuttajasta toivoo, että puun käyttöä energiantuotannossa lisättäisiin.

Suomen kuntapäättäjät haluavat lisätä puun käyttöä kuntien energiantuotannossa. Tämä ilmenee Koneyrittäjien ja MTK:n teettämästä selvityksestä, jossa kartoitettiin kuntien ja kaupunkien energiavalintoja.

Kyselyyn vastanneista kuntavaikuttajista 68 prosenttia toivoo, että puun käyttöä energiantuotannossa lisättäisiin nykyisestä.

”Muun bioperäisen raaka-aineen käytön lisäämistä puoltaa 53 prosenttia vastaajista. Kunnilla on paikka osoittaa suuntaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti”, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi.

Kuntien poliittiset päättäjät suhtautuvat myönteisesti kotimaisen energiaraaka-aineen käyttöön, mutta he kokevat vaikutusmahdollisuutensa energiakysymyksissä pienemmiksi kuin virkamiesten. Useista kunnista puuttuu myös energiastrategia ja selkeä omistajaohjaus.

Kuntavaikuttajille tehtiin kyselytutkimus kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista 16.1.–11.2.2017. Selvityksen teki Koneyrittäjien ja MTK:n toimeksiannosta Aula Research Oy. Kyselyyn vastasi 344 kuntavaikuttajaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa