Kurvinen: ”Ennakkovaikuttamisemme on tuonut tulosta”

Monia komission ehdottamista toimista tehdään Suomessa jo nyt, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen toteaa.

Euroopan komission julkisti keskiviikkona ennallistamisesityksen luonnon tilan parantamisen tavoitteista. Monet tavoitteista tulevat toimeenpantaviksi maa- ja metsätaloussektoreilla.

”Komission esitys osoittaa, että Suomen viestit on kuultu ja laaja-alainen ennakkovaikuttamisemme on tuottanut tulosta”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Aloitteessa asetetaan aikataulu luonto- ja lintudirektiivin lajien ja luontotyyppien tilan parantamiselle. Aloitteessa esitetään olemassa olevan lainsäädännön tehostamista, mutta myös luonnon tilaa koskevia tavoitteita laajemmin suojelualueilla ja niiden ulkopuolella.

”Uusien lakisääteisten tavoitteiden tulee olla realistiset ja on tärkeää, että luonnon tilaa parantavia toimia tehdään kustannustehokkaasti. Toimia on fiksuinta tehdä siellä, missä luonto niitä eniten tarvitsee”, Kurvinen sanoo.

Ministeri mukaan monia komission ehdottamista toimista tehdään Suomessa jo nyt.

”Olemme Suomessa jo pitkään tehneet toimia luonnon tilan parantamiseksi kansallisesti, esimerkiksi metsien luonnonhoitoa edistämällä.”

Komission ehdotuksessa jäsenmaat vastaavat toimeenpanon kustannuksista. Toisaalta ehdotuksessa todetaan, että EU:n rahastojen ja ohjelmien kautta voidaan rahoittaa elinympäristöjen tilaa parantavia toimenpiteitä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat