Metsäteollisuus: Ennallistamisesitys kaipaa realismia

Kustannukset ja toimivallan siirto huolestuttavat järjestöä.

Metsäteollisuus ry pitää komission ennallistamisesitystä erittäin haastavana. Järjestö vaatii esityksen suorien ja välillisten vaikutusten huolellista kokonaisarviointia. Lisäksi hallituksen on ponnekkaasti ryhdyttävä toimiin lakiehdotuksen saamiseksi realistiseksi.

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan ennallistamisen kustannusvaikutukset ovat Suomelle EU-alueen kolmanneksi suurimmat, lähes miljardi euroa vuosittain.

”Tämän kokoluokan esitysten tulisi herättää keskustelua tavoitteiden asettamisen järkevyydestä ja taakan tasapuolisesta jakamisesta jäsenvaltioiden välillä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Järjestö pitääkin esityksen kustannuksia ja myös toimivallan siirtoa komissiolle huolestuttavana. Vaikka ennallistamissuunnitelmat laaditaan kansallisesti, komissio edellyttää, että lopullisessa suunnitelmassa otetaan sen antamat kommentit huomioon.

Kommentit (2)

  1. Mihin tilanteeseen joku maasto ”ennallistetaan”. Epäilemättä jo kivikauden suomalaiset polttivat metsiään saakseen hirville parempia ruokamaita ja ohjatakseen niitä helpommin metsästettäviksi.

    Viljan viljelyn alettua metsät poltettiin kaskissa taivaan tuuliin.

    Suot ovat joko entisiä järviä tai metsiä. Mihin vaiheeseen ne pitäisi ennallistaa?

    Tuntuu, että EU:n komissio olisi ennallistamisen tarpeessa.

  2. Juuri noin! Meristäkin tulisi ennallistaa milloin 30%, milloin 20%. Urbaanien vihreiden populistien päästä voi tulla ihan mitä vain. Jos lähimmän 10 vuoden aikana kirjanpainajat ennallistavat Euroopassa miljoonia hehtaareita kuusikoita pystyyn, niin entäs sitten?
    Olisiko korkea aika yrittää miettiä, kuinka turvata puuraka-aineen saanti ihmisten loputtomiin tarpeisiin, uusiakin kun sikiää valopäiden labroista teolliseen mittakaavaan kaiken aikaa — tässä suhteessa EU:n maallikot ovat samassa rintamassa öljyntuottajamaiden kanssa; mettät lukkoon, ei mene öljyputki tukkoon.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat