Kyselytutkimus: Metsänomistajat haluaisivat tuloja muustakin kuin puusta

Esteinä ovat tiedon ja resurssien puute sekä markkinoiden pienuus.

Metsäalan siirtyminen kohti monipuolisempaa metsien hyödyntämistä ja biotaloutta avaa uusia mahdollisuuksia metsänomistajille ansaita tuloja muustakin kuin puusta. Varsinkin jokamiehenoikeuden ulkopuoliset luonnontuotteet ovat keino monipuolistaa sekä tasoittaa metsistä saatavaa  tulovirtaa.

Esteinä ovat kuitenkin on tiedon ja resurssien puute sekä luonnontuotealan markkinoiden pienuus, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen tutkimuksesta, jossa haastateltiin luonnontuotteita tuottavia metsänomistajia.

Metsänomistajat kokivat, että alalta puuttuu neuvontaorganisaatio tai taho, jolta kysyä neuvoa ja saada tukea.

Yrittäjämäisesti luonnontuotteita tuottavia metsänomistajia on vielä vähän. Luonnontuotealan kehittämiseksi ja liiketoiminnan lisäämiseksi tutkimuksessa selvitettiin, mitkä asiat saavat metsänomistajat lähtemään luonnontuotealalle ja mitä haasteita he siellä toimiessaan kohtaavat.

Haastattelut olivat osa Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi -hanketta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.