Keräys metsän suojelemiseksi raakkujoen varrelta

Jokihelmisimpukoita eli raakkuja elää vielä paikoin Suomen virtavesissä, lähinnä Pohjois-Suomessa.

Metsiä suojeluun ostava Luonnonperintösäätiö on käynnistänyt keräyksen jokihelmisimpukoiden suojelemiseksi. Tavoitteena on suojella vanha metsä jokihelmisimpukoiden eli raakkujen asuttaman virtaveden valuma-alueella, säätiö tiedottaa.

Koskemattomasta metsästä virtaan ei päädy sameuttavia aineksia kuten talousmetsästä.

Raakkumetsä-kampanjan on ideoinut Luonnonperintösäätiön hallituksen jäsen, kirjailija Anni Kytömäki, jonka romaani Margarita voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2020. Romaanin päähenkilöihin lukeutuu myös jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera).

”Moni romaanini lukenut on kertonut kokevansa uudenlaista sympatiaa simpukoita kohtaan. Raakkumetsä-kampanjan ideoin siksi, että myönteinen suhtautuminen saataisiin kanavoitua fiktion piiristä todellisuuteen: suojelualueeksi, joka kohentaa jokihelmisimpukoiden elinoloja”, Kytömäki sanoo.

Jokihelmisimpukoita elää vielä paikoin Suomen virtavesissä. Suurin osa esiintymistä on Pohjois-Suomessa, Etelä-Suomessa raakut sinnittelevät enää muutamassa joessa.

Raakkujen elämää ovat vaikeuttaneet jokien ruoppaaminen ja patoaminen sekä maa- ja metsätalouden ravinne- ja kiintoainepäästöt.

Raakkuyksilö voi elää yli 200-vuotiaaksi, ja myös lajina jokihelmisimpukka on ikivanha. Raakkuja on ollut olemassa jo sata miljoonaa vuotta eli dinosaurusten ajoista asti. Nykyään se on nykyään luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Kuvat