Luke: Ahmakannan koossa ei muutoksia viime vuodesta

Ahmakanta on kymmenkertaistunut 1990-luvun alusta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli 390−410 ahmaa viime kevättalvella. Arvioitu määrä on kuta kuinkin sama kuin vuoden 2021 saman ajankohdan arvio (390−400 ahmaa).

”Suomen ahmakannan yksilömäärä on noin kymmenkertainen 1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna. Kannan vahvistuminen on ollut aiempaa nopeampaa viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana”, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

Ahman kanta-arvio pohjautuu riistakolmiolaskentoihin ja Ylä-Lapissa toteutettuihin aluelaskentoihin.

”Ahma rauhoitettiin vuonna 1982. Ahmakannan runsastuminen on noudatellut rauhoitetun eläinlajin kannan kasvulle ominaista asteittain kiihtyvän populaatiokasvun mallia. Toistaiseksi ahmakannalla on ollut riittävästi tilaa ja ravintoa todetun kaltaiseen runsastumiseen”, Kojola toteaa.

Poronhoitoalueen ahmakannasta on pyydetty viime vuosina 4−8 yksilöä vuosittain.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.