Luke: Hirvikanta pienentynyt, vasatuotto laskussa

Suurimmat hirvitiheydet löytyvät lounaissaaristosta ja etelärannikolta, pienimmät Lapista.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman arvion mukaan Suomen hirvikannan koko syksyn 2022 jahdin jälkeen oli noin 77 000  hirveä. Edelliseen vuoteen verrattuna kanta pieneni 4,4 prosenttia.

Suurimmat hirvitiheydet, vähintään 4,1 hirveä tuhannella hehtaarilla, olivat lounaissaaristossa ja eteläisellä rannikolla. Pienimmät hirvitiheydet olivat pääosassa Lappia ja Oulun läänin luoteisosassa, jossa ne olivat korkeintaan 2,1 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Lapin eteläpuolella hirvitiheydet vaihtelivat pääosin välillä 2,2–3,8 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Vasatuoton pieneminen jatkuu. Pienemisen merkkejä näkyy suurella osalla Suomen hirvitalousalueista. Ilmiön syitä tutkitaan tänä vuonna.

Suomen hirvikannan koko ja rakenne arvioitiin hirvitalousalueittain käyttäen syksyn 2022 hirvijahdin aikana hirviseuruiden kirjaamia havainto- ja kaatotietoja sekä arviota alueelle jääneen hirvikannan koosta.

Kommentit (3)

  1. Kannattaisi laskea sudet, karhut ja ahmat. Ehkä selviäisi vasatuoton pienenemisen syy. Keski-Suomeenkin on ilmestynyt ahmoja..

  2. Ilveksen mahdollinen vaikutus vastasyntyneiden varsojen kuolemiin voisi olla yksi syy ja ”kasvinsuojeluaineiden” vaikutus ensin Keski-Euroopassa, sitten Ruotsissa ja sitten myös Suomessa miesten siittiöiden määrän vähenemiseen saattaa olla todennäköisemmin syy vasatuoton pienenemiseen. ”Kasvinsuojeluaineethan” ehkäisevät tuholaisten lisääntymistä. Hyvä, että lopulta tutkitaan. Toivottavasti löytyy oikeat js totuudenmukaiset vastaukset.

  3. Väheneminen ei näy ainakaan taimikkojen syönnisä. Männyt on syöty monesta taimikosta pilalle samalla mennyt rauduskoivut. Väittäisin että hirviä on edelleen liikaa, josta taasen aiheutuu kuusettuminen, tosin kuusikin alkaa jo maistua tosin vasta kuitupuuna kylestetään. Aikaan tätä ongelmaa ei ollut kun oli aktiivinen metsästys käynnissä. Hirvet tulevat jo ihan pihojen läheisyyteen syömään ja oleilemaan. Ennenkuin kukaan keksii sanoa että ei ole metsää hirville niin voin kertoa että metsäpinta-alat alueella ovat pysyneet saman suuruisena jo pitkään. Jää ikävä tunne että hirvi laskenta ei ole onnistunut tai se on vääristynyt.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat