Luke: Itä-Suomeen myyrähuippu ensi syksynä

Myyräkannat vahvistuivat viime vuonna myös eteläisessä ja lounaisessa Suomessa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) myyräkierros on taas tehty, ja sen mukaan myyräkannat ovat runsastumassa kohti huipputiheyksiä Itä-Suomessa ja paikoin ylimmässä Lapissa. Sen sijaan Keski-Suomessa, Hämeessä, Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä Metsä-Lapissa myyräkannat ovat talven jälkeen alhaiset. Pohjanmaan kannat ovat romahtaneet talven aikana.

Myyrien määrät ovat runsastumassa selvästi Kainuussa, Savossa ja Karjalan maakunnissa. On odotettavissa, että kannanvaihtelun huippuvaihe saavutetaan Itä-Suomessa ensi syksynä.

Myyräkannat vahvistuivat kohtalaisesti viime vuonna myös eteläisessä ja lounaisessa Suomessa, ja syksyn tilanteen perusteella myyräkantojen ennustettiin nousevan huippuun ensi syksynä. Myyrät eivät kuitenkaan olleet tutkijoiden ennusteita lukeneet, ja hieman yllättäen viime syksyn hyvän alkunousun jälkeen myyrien määrät kuitenkin laskivat laajalti talven aikana.

Onkin epätodennäköistä, että eteläisen ja lounaisen Suomen myyräkannat kasvaisivat varsinaiseen huippuvaiheeseen syksyyn mennessä, vaikka jonkin verran rusastuisivatkin.

Myyräkannat ovat Keski-Suomen länsiosissa ja Pirkanmaalla edelleen alhaisia syksyn 2017 huipun ja vuoden 2018 romahduksen jälkeen. On kuitenkin odotettavissa, että myyräkannat alkavat kasvaa maltillisesti tänä vuonna.

Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla koettiin myyrähuippu syksyllä 2018. Kannat ovat talven aikana romahtaneet laajalti näillä alueil­la. Odotettavissa on, että myyrien määrä pysyy läntisessä Suomessa alhaisena kesään 2020 asti.

Lapissa kannan kasvusta merkkejä

Pohjois-Suomessa myyräkannat ovat kasvaneet alueittain hieman eri tahdissa. Oulun ympäristön myyrät ovat vähentyneet talven lopulla merkittävästi, mutta Meri-Lapissa Kemin–Tornion suunnalla myyriä oli vielä kohtalaisen paljon, ja pöllötkin ovat pesineet hyvin.

Valtaosassa Lappia ja Koillismaata myyrämäärät ovat edellisten vuosien laskuvaiheen jälkeen vielä vaatimattomat, mutta selviä nousun merkkejä on havaittavissa.

Myyrätuhoja on paljastunut hangen alta Oulun ja Kemin ympäristöstä. On todennäköistä, että metsäpuun taimia on joutunut myyrien syömäksi myös etelämpänä Pohjanmaalla.

Itäisessä Suomessa on merkittävä myyrätuhojen riski ensi talvena. Taimien istuttaminen on suositeltavaa tehdä nyt heti mahdollisimman varhain kasvukaudella tai, vaihtoehtoisesti, mikäli mahdollista, siirtää kesään 2020.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut