Metsäkeskus laajensi hakkuiden satelliittiseurannan maanlaajuiseksi

Palvelu tuottaa kartat toteutuneista hakkuista ja auttaa metsälain valvonnassa.

Suomen metsäkeskus on ottanut maanlaajuiseen käyttöön metsänhakkuiden satelliittiseurannan.

Palvelu tuottaa kartat toteutuneista hakkuista ja auttaa metsälain valvonnassa. Sen avulla metsänomistajien ja puunostajien tekemiä metsänkäyttöilmoituksia voi verrata toteutuneisiin hakkuisiin.

Jatkuvasti päivittyvät kartat osoittavat, missä päätehakkuita ja harvennuksia on tehty. Metsäkeskus vertaa palvelun havaitsemia hakkuita metsänomistajien ja puunostajien tekemiin metsänkäyttöilmoituksiin. Palvelun ansiosta maastotarkastuksia voidaan tehokkaammin ohjata kohteisiin, jotka edellyttävät lisäselvityksiä.

”Prosessin lopputuotteena saadaan tarkastusdataa esimerkiksi laiminlyödyistä metsänkäyttöilmoituksista tai hakatuista metsälailla suojelluista kohteista”, sanoo kehittämisasiantuntija Eetu Myöhänen Suomen metsäkeskuksesta.

Myöhänen odottaa uuden palvelun tehostavan valvontatyötä ja tuovan säästöjä, kun turhien maastokäyntien määrä vähenee.

Tarkastukset kohdennetaan ensisijaisesti niihin kohteisiin, joissa maastotarkastuksen tarve ja riski rikkomuksesta on olemassa.

Jatkossa seurataan myös harvennushakkuita

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut