Luke: Kuitupuun hintoihin yli 10 prosentin korotus tänä vuonna

Hakkuumäärä nousee 63 miljoonaan kuutioon.

Metsäteollisuuden näkymät ovat vähitellen kirkastumassa, Luonnonvarakeskus (Luke) ennakoi suhdannekatsauksessaan. Tuotteiden kysyntä lisääntyy vähitellen, ja se näkyy myös puun hinnoissa.

Luken mukaan hakkuut nousevat tänä vuonna 63,3 miljoonaan kuutioon. Tukkipuun hakkuut lisääntyvät  kolme prosenttia ja kuitupuun viisi prosenttia. Näin kuitupuun hakkuut nousevat yli 35 miljoonaan kuutioon. Puuntuonnin ennustetaan kasvavan lähes viiteen miljoonaan kuutioon.

Kysynnän kasvu näkyy myös hinnoissa. Kuitupuun keskimääräiset kantohinnat nousevat tänä vuonna 11–14 prosenttia. Havutukkien keskikantohintojen ennakoidaan nousevan kolme prosenttia ja koivutukin 13 prosenttia. Siinä nousua selittää koivuvanerin hyvä kysyntä.

Paperin, kartongin ja sellun vienti varoivaiseen kasvuun

Sahauksen ja sahatavaran viennin Luke ennakoi pysyvän tänä vuonna viime vuoden tasolla. Koko vuoden keskimääräisten vientihintojen odotetaan nousevan kuusi prosenttia viime vuodesta, mutta puukustannusten nousu heikentää sahojen kannattavuutta hintojen noususta huolimatta.

Koivuvanerin kysyntä on Euroopassa kuitenkin vahvaa. Suomalaisen koivuvanerin hinta onkin nousussa, mutta tuotantoa rajoittaa koivun saatavuus. Havuvanerilla merkittävää kysynnän kasvua ei vielä odoteta.

Luken mukaan merkittävää sahatavaran kysynnän elpymistä ei vielä tälle vuodelle ole luvassa. Sen sijaan paperin, kartongin ja sellun tuotantoa ja vientiä kasvattaa kysynnän varovainen kasvu. Kartongin vienti ja tuotanto kasvavat seitsemän prosenttia, sellun viisi prosenttia ja paperin muutaman prosentin.

Sekä kartongin että paperin keskimääräiset vientihinnat jäävät kuitenkin viime vuodesta. Kartongin vientihinnan odotetaan laskevan neljä prosenttia ja paperin kymmenen prosenttia. Sellun hinnan odotetaan sen sijaan nousevan kolme prosenttia.

 

Kommentit (2)

  1. Luken mukaan siis koivukuidusta tullaan maksamaan noin 50€/m3 harvennuksella tänä vuonna. Itse en tähän usko vaan sanoisin, että huiput oli/on tässä.

    Koivutukilla on kyllä nousuvaraa.

  2. Nojaa, kun katsoo Luken ennusteen sivua 20 niin näyttää siltä, että ennustavat kuitupuun hintojen nousevan 25-27 eurosta sen 11-14%. Lukelle tiedoksi, että tämä nousu ja enmmänkin on jo tapahtunut.

Puukauppa Puukauppa