Luke laski uudelleen puuston poistuman, hiilinielu pieneni

Suurin muutos osui vuosille 2000–2007.

Luonnonvarakeskus (Luke) on laskenut uudelleen runkopuun poistumaa koskevan tilaston. Laskennassa käytettiin entistä paremmin kullekin vuodelle parhaiten osuvia metsähukkapuun ja luonnonpoistuman laskentaperusteita. Tilasto laskettiin uudelleen vuodesta 1990 alkaen.

Uudelleen laskennan seurauksena vuosittaiset runkopuun poistumaluvut kasvoivat jopa kuusi prosenttia. Tilastomuutos pienensi metsämaan hiilinielua, sillä puustosta poistuvan hiilen määrä oli aiemmin arvioitua suurempi. Vuosina 1990–2018 muutos oli keskimäärin 1,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Suurin muutos tapahtui vuosina 2000–2007, jolloin nielu pieneni keskimäärin 3,9 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. Metsämaan nielu vuonna 2019 oli 22,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Uudet laskelmat on päivitetty kasvihuonekaasuinventaarioon. Luken mukaan korjaus parantaa inventaarion luotettavuutta. Nyt hakkuissa syntyvän metsähukkapuun ja luonnonpoistuman mittaustulokset on kohdennettu oikeille vuosille, ja muutokset kuvataan entistä tarkemmin todellisten olosuhteiden mukaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto