Valkohäntäpeuroja entistä enemmän, kanta kasvoi eniten Uudellamaalla ja Satakunnassa

Kasvun pysäyttäminen edellyttää ensi metsästyskaudella vähintään 73 000 eläimen saalista, Luke arvioi.

Valkohäntäpeurankannan kasvu jatkuu. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kuluvan talven kanta on noin 125 000 valkohäntäpeuraa, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kanta on kasvanut voimakkaimmin jo entisestään tiheän kannan alueilla: esimerkiksi Uudellamaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa kasvua kertyi viidennes. Harvemman kannan alueista Etelä-Savossa kasvua kertyi vajaa viidennes. Kanta pieneni Pohjois-Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa muutaman prosentin.

Luken mukaan kannan kasvun pysäyttäminen edellyttää ensi metsästyskaudelle vähintään 73 000 eläimen kaatomäärää.

”Luku ei ole suora verotussuositus, sillä tulevan kauden metsästettävän kannan koko riippuu siitä, miten eläimet selviävät keväästä ja kesästä ja paljonko vasoja syntyy. Näihin liittyy suurempi epävarmuus kuin laskennassa käytettyihin edellisen vuoden selviytymis- ja tuottoparametreihin”, kertoo erikoistutkija Sami Aikio Lukesta.

Viime kuussa päättyneellä metsästyskaudella saaliiksi saatiin Riistakeskuksen mukaan 70 000 valkohäntäpeuraa. Siinä oli nousua edellisvuodesta 16 prosenttia.

Suomen valkohäntäpeurakannan kokoa on arvioitu vuodesta 2016 alkaen. Tämän vuoden kanta-arviossa kolareihin ja muuhun metsästyksestä riippumattomaan kuolleisuuteen sisältyvää satunnaisuutta on pystytty huomioimaan aikaisempaa paremmin.

”Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että tulokset kuvaavat tarkan yksilömäärän sijaan kannan runsauden suuruusluokkaa”, Aikio toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat