Luke: Nykyinen metsätuholaki kaipaa muutoksia

Luonnonvarakeskus tiukentaisi lakia kirjanpainajatuhojen vuoksi mutta lieventäisi ytimennävertäjätuhojen torjumiseksi.

Luonnonvarakeskus (Luke) esittää metsätuholakiin muutoksia. Luken mukaan lakia on tiukennettava muun muassa kuusen kirjanpainajatuhojen ehkäisemiseksi ja toisaalta lievennettävä männyn ytimennävertäjätuhojen torjumiseksi.

Esitykset käyvät ilmi raportista, joka on jatkoa Luken aiemmin toteuttamalle metsätuholain arvioinnille.

Nykyisen metsätuholain mukaan 1.9.–31.5. välillä hakattu kuorellinen puutavara on kuljetettava pois metsästä ja tien varsilta tiettyyn päivään mennessä, jotta sen kaarnan alla kasvavat kuoriaiset eivät ehdi levitä metsiin.

Suomi on jaettu velvoitteen suhteen kolmeen alueeseen. Luke esittää keskimmäisen alueen liittämistä eteläiseen, jotta kirjanpainajan tuhoriskiä voidaan ennakoida ja pienentää. Tämä tiukentaisi keskisen Suomen aikarajaa kuusen osalta viikolla.

Luke yhdistäisi B-alueen A:han.

Ytimennävertäjän tilanne on toinen: Luken mukaan mäntypinojen varastointi aiheuttaa tuhoja vain pinon lähellä. Luken tutkijat suosittelevatkin, että pienten pinojen osalta lakia lievennetään. Tilavuudeltaan alle 50 kuution pinot voitaisiin vapauttaa kuljetuksen määräajoista, kun nykyinen raja on 20 kuutiota.

 

 

 

 

 

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat