Luke: Kestävä hakkuumäärä pieneni hieman

Uudet maakunnittaiset arviot metsien hakkuumahdollisuuksista valmistuivat.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on 79,8 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa kymmenvuotiskaudella 2019–2028. Arvio on koko maan tasolla 700 000 kuutiometriä  eli 0,9 prosenttia pienempi kuin vuonna 2020 julkistettu edellinen arvio.

Ainespuun eli tukki- ja kuitupuun hakkuukertymäarvio on kuitenkin hieman suurempi kuin edellisessä arviossa.

Uusimmat arviot metsien maakunnittaisista hakkuumahdollisuuksista on julkaistu tänään MELA-tulospalvelussa. Arvio perustuu valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastoaineistoon.

Arvioiden laadinnassa otetaan huomioon puuntuotannon rajoitteet, jotka aiheutuvat laista ja metsänomistajan omiin päätöksiin perustuvista suojelualueista, suojeluun varatuista alueista, metsien muista käyttömuodoista sekä luonto-, maisema- tai muista arvoista. Näiden rajoitteiden perusteella noin neljännes metsä- ja kitumaan pinta-alasta on rajattu hakkuiden ulkopuolelle tai hakkuita on rajoitettu.

Lisäksi laskelmia ohjaa metsänhoidon suositukset esimerkiksi metsän uudistamisesta, harvennushakkuista ja säästöpuiden jättämisestä.

” Laaditut arviot ovat käyttökelpoisia arvioitaessa metsien hakkuumahdollisuuksia, mutta ne eivät ole toteutettaviksi tarkoitettuja hakkuutavoitteita”, korostaa laskelmista vastaava erikoistutkija Hannu Hirvelä Lukesta.

Kestävyysvaatimuksilla on merkittävä vaikutus hakkuisiin ja metsien käsittelyyn: laskelmassa, joka tavoittelee suurinta nettotuloa ilman hakkuiden tasaisuusvaatimuksia, runkopuun vastaava hakkuukertymäarvio on 108,2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tämä johtaa kuitenkin kymmenvuotiskauden jälkeen siihen, että kannattavasti korjattavissa olevat hakkuumäärät alenevat huomattavasti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa