Lukelta sääperusteiset ennustemallit kuitupuun painomittaukseen

Menetelmä yhtenäistää tuoretiheyden määrittämistä ja parantaa kuitupuuerien painomittausten tarkkuutta.

Luonnonvarakeskus (Luke) on antanut määräyksen uusista ennustemalleista, joita voidaan käyttää kuitupuuerän tuoretiheyden määrityksessä paikallisten säähavaintotietojen perusteella. Tuoretiheyttä käytetään puukaupan perusteena olevassa mittauksessa kuitupuun punnitun painon muuntamiseen tilavuudeksi.

Menetelmää voidaan käyttää sellu- ja paperitehtaiden vastaanottomittauksessa, mutta myös yksityisten puunmyyjien kuitupuuerien mittauksessa. Luken määräys tuli voimaan vuoden 2022 alussa.

Tuoretiheyden ennustemalleilla voidaan määrittää kuitupuun laskennallinen tuoretiheysluku puutavaran varastointiajan ja varastointipaikan säähavaintotietojen perusteella. Oleellisia tuoretiheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat vuodenaika, varastointiajan pituus ja säähavainnoista muun muassa varastointiajan keskilämpötila ja sademäärä.

Ennustemallit ovat käytettävissä viidelle puutavaralajille; mänty-, koivu-, kuusi-, lahokuusi- ja haapakuitupuulle. Tuoretiheysmalleja kalibroidaan tehtailla tehtävien otantamittausten perusteella.

Tuoretiheyden ennustemallien kehittämisen taustalla oli tarve kehittää toimintatapaa siten, että tuoretiheyden määrittäminen voidaan toteuttaa yhtenäisellä tavalla.

”Lisäksi tavoitteena oli mittaustarkkuuden parantaminen ja otantamittaustiedon aiempaa parempi hyödyntäminen. Tulosten perusteella menetelmän käyttöönotto tulee parantamaan kuitupuueräkohtaista mittaustarkkuutta painomittauksessa”, kertoo tutkija Jari Lindblad Lukesta.

Puutavaran mittauslain mukaan Luken tehtävänä on antaa määräykset puutavaranmittaukseen liittyvistä muuntoluvuista ja funktioista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat