Lulucf-muutos hyväksyttiin, tavoitteena vähentää kasvihuonekaasuja 57 prosenttia vuoden 1990 tasosta

Suomen kansallinen tavoite on kohtuullinen, parlamentin Suomen-toimistosta kerrotaan.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta (Lulucf) koskevan asetuksen muutoksen. Asetuksella pyritään parantamaan luonnon hiilinieluja, jotta EU olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden kasvihuonekaasujen nettonielutavoitteeksi vuodelle 2030 on asetettu 310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tavoite on noin 15 prosenttia nykyistä tiukempi. Tarkoitus on vähentää EU:n kasvihuonekaasuja noin 57 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Jos tavoitteiden saavuttaminen ei edisty riittävässä määrin, EU-maiden tulee ryhtyä korjaaviin toimiin.

Suomen osalta maiden tavoitteita määrittelevän vertailutasomallin muuttaminen inventaariopohjaiseksi tarkoittaa, että kansallinen tavoite on kohtuullinen, parlamentin Suomen-toimistosta kerrotaan. Suomen tavoite on EU-maiden kahdeksanneksi suurin, vuonna 2030 se on 17,8 megatonnia.

”Uusi Lulucf-asetus luo pohjaa sille, että maankäytöstä tehdään ilmastokestävää, ilmastotoimet tukevat aiempaa paremmin myös luonnon monimuotoisuutta sekä ilmastolle paremmat menetelmät kaupallistuvat ja saavat markkinoita”, arvioi europarlamentaarikko Ville Niinistö äänestyksen jälkeen.

Asetuksessa käsitellään ensimmäistä kertaa ilmastokriisiä ja monimuotoisuutta yhdessä. Jäsenvaltiot velvoitetaankin noudattamaan ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta, jonka mukaan nielutavoitteita edistävillä toimilla ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille.

Kommentit (2)

  1. Panu

    Maankäytön pitää siis imeä ja varastoida hiilidioksia, jatkuvasti joka vuosi ja paljon enemmän kuin nyt. Käytännössä metsän pitää kasvaa selvästi käyttöä enemmän minkä se tekee tälläkin hetkellä Suomessa mikä ilmeisesti ei riitä.

    Mielenkiintoista olisi kuulla kuinka pitkälle tulevaisuuteen Euroopan parlamentti tai vaikkapa Ville Niinistö ajattelee tämän olevan mahdollista. Kuinka kauan voivat motit vaan lisääntyä metsässä, mitään rajaako sillä ei ole?

  2. A.Jalkanen

    Muut ympäristötavoitteet saavat siis aiheuttaa merkittävää haittaa nielutavoitteille. Esimerkiksi suojelualueiden perustaminen ja vihreä siirtymä vähentävät metsätalouden käytössä olevaa pinta-alaa.

Luonto Luonto

Kuvat