Luonnon virkistyskäytölle laaditaan strategia

Kansalaiset pääsevät kevään aikana sanomaan sanansa verkkokyselyssä.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnon virkistyskäytön strategian laadinnan. Tavoitteena on tuoda luonnon virkistyskäytön hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Strategian on määrä valmistua kuluvan vuoden aikana.

”Viimeistään koronapandemian tuoma ulkoiluinto on osoittanut meille lähiluonnon merkityksen. Luonto on todellinen henkireikä sekä virkistyksen ja ilon lähde. Uudella virkistyskäyttöstrategialla haluamme tuoda näitä hyötyjä entistä laajemmin suomalaisten tietoon ja käyttöön”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Strategiaa työstetään kevättalvesta alkaen teemakohtaisissa työpajoissa. Lisäksi keväällä käynnistetään kaikille avoin verkkokysely.

Kommentit (1)

  1. Erittäin kannatettava asia tietyin rajauksin! Pitäisi rajata strategian ulkopuolelle ehdottomasti sellainen luonnon virkistyskäyttö, minkä harjoittaminen vaatii runsat hirvi- tai peurakannat.

    Runsaan hirvikannan ylläpito aiheutti jo useita vuosikymmenä sitten alkaneen Suomen metsien kuusettumisen. Siitä tiedetään olevan runsaasti kielteisiä seurannaisvaikutuksia. Se pitäisi saada pysähtymään, mutta nykyisellä hirvikannalla se voi olla mahdotonta.

    Tutkimatta on edelleen se, aiheuttaako kuusettuminen ilmaston lämpeämistä, jonka seurauksena tulisivat kuusikoiden seurannaistuhot ja hiilinielujen heikkeneminen.

    Samaiset puustoa syövät sorkkaeläinkannat, lähes kaikissa valtioissa, voivat syönnöksillään lisätä ilmaston lämpiämistä. Ainakin hiilinielut hupenevat sorkkaeläinten hampaissa

Luonto Luonto

Kuvat