Metsitystuen tarkemmat ehdot vahvistettiin – haku avautuu maaliskuussa

Metsitettäväksi soveltuvia joutoalueita on Suomessa noin 120 00 hehtaaria.

Hallitus on asetuksella tarkentanut metsitystukea koskevaa lakia. Tukea voi hakea Suomen metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen.

Metsityskorvauksen määräksi tarkentui entisillä maatalousmailla joko 1 500 euroa tai 2 000 euroa hehtaaria kohti metsitettävän alueen maalajista riippuen.

Monimuotoisuuden edistämiseksi korvauksen saa kivennäismaapohjaisilla kohteilla korotettuna, jos metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää.

Entisillä turvetuotantoalueilla metsityskorvaus on metsitysmenetelmästä riippuen joko 1 000 tai 1 500 euroa hehtaaria kohti.

Metsityskorvauksen lisäksi maksetaan kahdessa erässä hoitopalkkio, jonka määrä on yhteensä 900 euroa hehtaaria kohti.

Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille joutoalueiden, kuten viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsittämiseen.

Metsäkeskus tiedottaa helmikuussa tarkemmin tukihakujen avautumisesta. Tukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen tekemistä.

Metsitystukea koskeva laki tuli voimaan vuoden alusta ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. Metsitettäväksi soveltuvia joutoalueita on Suomessa noin 120 00 hehtaaria.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat