Luonnonsuojelualueet vapautetaan ensi vuonna kiinteistöverosta

Tavoitteena on vähentää pidäkkeitä uusien yksityisten suojelualueiden perustamiseen.

Luonnonsuojelulain nojalla perustetut suojelualueet vapautetaan ensi vuonna kiinteistöverosta. Hallituksen tänään antama lakiesitys liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan kiinteistöverotuksessa otetaan huomioon ympäristönäkökohtia.

Verovapauden tavoitteena on vähentää pidäkkeitä uusien yksityisten suojelualueiden perustamiseen ja näin edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä hallitusohjelman tavoitteita. Lisäksi toimenpiteellä myös kasvatetaan metsien hiilivarastoja.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2021 verotuksessa.

Metsämaasta ei makseta nykyisinkään kiinteistöveroa, ellei siihen kuulu rakennuksia tai tonttioikeutta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat