Luontoharrastukset ovat edelleen suosittuja

Luontoharrastajien määrä on kuitenkin vähentynyt 1990-luvun alun lukemista.

Luontoon liittyvät harrastukset ovat suosittuja ja tavoittavat monipuolisesti eri väestöryhmiä, selviää Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksesta. 1990-luvun alkupuoleen verrattuna luontoharrastajien määrä on kuitenkin vähentynyt.

Suosituin luontoharrastus on marjastaminen. Tutkimuksen mukaan lähes puolet kymmenen vuotta täyttäneistä oli harrastanut marjastusta vuonna 2017. Naisista marjastamista oli harrastanut yli puolet, ja suurin marjastajaryhmä olivat seniorit.

Sienestämistä harrasti noin kolmannes kymmenen vuotta täyttäneistä. Sienestäjistä yli 80 prosenttia harrasti myös marjastamista.

Kalastus oli suunnilleen yhtä suosittu harrastus kuin sienestys. Sitä harrasti 30 prosenttia kymmenen vuotta täyttäneistä. Toisin kuin marjastus ja sienestys, kalastus on vahvasti miesten harrastus: miehistä yli 40 prosenttia ja naisista joka viides harrasti kalastusta.

Metsästys on koko väestön tasolla harvinainen harrastus. Seitsemän prosenttia kymmenen vuotta täyttäneistä harrasti metsästystä. Osuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla 1980-luvun alusta asti.

Erämaa- tai muita luontovaelluksia harrasti 12 prosenttia kymmenen vuotta täyttäneistä. Määrä on huomattavasti vähentynyt – vielä 1990-luvun alussa noin kolmannes harrasti erämaa- tai muita luontovaelluksia.

Sosioekonominen asema ei erottele voimakkaasti luontoharrastajia. Asuinpaikalla sen sijaan on suurempi merkitys: luontoharrastuksia on eniten maaseudulla asuvilla ja vähiten kaupungin keskusta-alueella asuvilla. Pohjois- ja Itä-Suomessa luontoharrastajien osuus on keskimäärin suurempi kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto