Maankäyttöä koskevan ilmastosuunnitelman valmistelu käyntiin

Ehdotuksen laatii poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä.

Maa- ja metsätalousministeriö laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan ilmastosuunnitelman. Ehdotuksen valmistelee ministeriön asettama poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä, jota johtaa neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen.

Ilmastosuunnitelman toimilla edistetään Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumista. Suunnitelma kattaa maankäyttösektorin ilmastotavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, niiden toteuttamissuunnitelman sekä suunnitelman siitä, miten toimia ja niiden vaikutuksia seurataan. Toimenpiteiden tavoiteltu nettovaikutus on vähintään kolme megatonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa vuonna 2035.

”Maa- ja metsätalous on ilmastonmuutoksen hillinnässä ratkaisujen ala. Meillä on yhdessä viljelijöiden, metsänomistajien, alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa mahdollisuus ottaa parhaat käytännöt käyttöön ja samalla vahvistaa maankäytön kokonaiskestävyyttä ja osaamista tulevaisuutta silmällä pitäen”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Ministeriön mukaan olennaista on, että maankäyttösektoria koskeva suunnitelmaehdotus on yhteensopiva muiden energia- ja ilmastokehyksen mukaisten suunnitelmien kanssa. Muita suunnitelman kannalta tärkeitä strategioita ja ohjelmia ovat muun muassa Kansallinen metsästrategia, biotalous- ja biodiversiteettistrategiat sekä kiertotalous- ja ilmastoruokaohjelmat.

Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä asiaa koskeva selonteko ensi vuoden alussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto