Metsähallituksen jatkuvan kasvatuksen tutkimus käyntiin – erityisesti halutaan tietoa taimettumisesta

Tutkimustuloksia raportoidaan viiden vuoden välein.

Käynnistystyöt Metsähallituksen jatkuvan kasvatuksen kolmella havaintoalueella on saatu päätökseen, ja nyt starttaa varsinainen tutkimustyö. Tutkimuksen seuranta-aika on 30 vuotta, tuloksia raportoidaan viiden vuoden välein.

Tutkimustyöstä on sovittu jo Luonnonvarakeskuksen kanssa. Lisäksi Metsähallitus haluaa lisätä yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa – kolmella 5 000 hehtaarin laajuisella tutkimusalueella arvioidaan olevan mahdollisuuksia monipuoliseen tutkimustoimintaan.

”Peitteinen metsätalous on jo aiemmin ollut osa toimintaamme. Nyt saamme lisää tietoa siitä, miten laajoilla alueilla harjoitettu peitteinen metsänkasvatus vaikuttaa monimuotoisuuteen, hiilensidontaan, tuhonkestävyyteen ja metsätalouden kannattavuuteen”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen Metsähallituksesta kertoo.

Erityisesti halutaan kuitenkin varmistua siitä, että luontaisesti syntyvistä taimista kehittyy terveitä, laadukkaita ja tehokkaasti hiiltä sitovia puita.

Havaintoalueet sijaitsevat Savukoskella, Suomussalmella ja Rautavaaralla. Ne on jaettu käsittelyvyöhykkeisiin, joilla harjoitetaan peitteistä metsätaloutta alueille laadittujen ohjeiden mukaisesti. Päämenetelminä ovat poimintahakkuut sekä alle 0,3 hehtaarin pienaukot, avohakkuita tehdään vain poikkeustapauksissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito