Mallan luonnonpuisto jo satavuotias

Juhlan kunniaksi Suomen vanhimman luonnonsuojelualueen tunnus uusittiin. Uudessa tunnuksessa Mallan luonnonpuiston erityislaatuista pohjoista luontoa edustavat harvinainen tunturisiilikäs ja rauhoitettu jääleinikki.

Suomen vanhin luonnonsuojelualue, Mallan luonnonpuisto, täyttää 100 vuotta. Mallastunturit rauhoitettiin jo Venäjän vallan aikana sata vuotta sitten, luonnonpuistoksi alue muutettiin vuonna 1938.

Suomen, Ruotsin ja Norjan yhtymäkohdassa sijaitseva Malla on tärkeä niin luonnonsuojelulle kuin tutkimuksellekin poikkeuksellisen rikkaan kasvi- ja hyönteislajistonsa vuoksi. Rehevä kasvillisuus ja lajien runsaus selittyy kallioperän kalkkipitoisuudella, Jäämereltä tulevalla kosteudella sekä Suomen oloissa huikeilla korkeuseroilla.

Lajiston erityislaatuisuutta kunnioitetaan myös juhlavuoden kunniaksi uusittuun luonnonpuiston tunnuksella. Tunnukseen valittiin rauhoitettu jääleinikki ja harvinainen tunturisiilikäs: siilikkään voi nähdä lentelevän puistossa kesä-heinäkuussa, jääleinikin voi taas löytää tuntureiden korkeimpien paikkojen lumenviipymiltä.

Mallan luonnonpuiston uuden tunnuksen on suunnitellut Tytti Muurinen ja viimeistellyt Timo Karinen.

METSÄLEHTI