Metsäammattilaisista on pulaa – hanke jakaa tietoa alasta nuorille

Metsäalalle tarvitaan noin tuhat uutta työntekijää vuosittain.

Metsäalan työvoimatarve kasvaa tulevaisuudessa, kun nykyiset ammattilaiset eläköityvät eikä nuoria osaajia saada alalle riittävästi. Pirkanmaalla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa käynnistynyt Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle -hanke hakee ratkaisuja tilanteeseen lisäämällä nuorten tietoisuutta metsäalan työ- ja opiskelumahdollisuuksista.

Hankkeessa kootaan virtuaaliset metsäinfopaketit sekä yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajille että ammatinvalintaansa pohtiville nuorille. Infopaketeista opinto-ohjaajat ja nuoret saavat helposti ajantasaista tietoa metsäalan opinto- ja työmahdollisuuksista.

Puun käytön ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa, joten lisää työvoimaa tarvitaan turvaamaan raaka-aineen saanti metsästä puuta jalostavalle teollisuudelle. Pulaa on varsinkin ammattitaitoisista metsäkoneenkuljettajista, puutavara-autonkuljettajista ja metsureista, mutta myös metsätoimihenkilöistä ja -asiantuntijoista.

Metsätehon vuonna 2020 tekemän selvityksen mukaan vuoteen 2025 mennessä metsäalalle tarvittaisiin noin tuhat uutta työntekijää vuosittain.

”Metsäkeskuksen läntisellä alueella tehdyn metsäalan tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarveselvityksen tulokset olivat samansuuntaisia. Työvoimatarve kasvaa ja alalta poistuu alanvaihdon ja eläköitymisen vuoksi enenevä määrä ammattilaisia”, sanoo yhteysjohtaja Helena Herttuainen Suomen metsäkeskuksesta.

Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle -hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö ja toteutuksesta vastaa Metsäkeskus. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito