Metsähallitus inventoi Lapin luonnontilaisia metsiä

Myös kansalaiset voivat ilmoittaa arvokkaita kohteita web-pohjaisessa karttakyselyssä.

Metsähallitus kartoittaa Seuraavan kahden kesän aikana valtion metsätalousalueiden luonnontilaisia kohteita Lapissa. Metsähallitus toivoo yhteistyötä muun muassa ympäristöjärjestöjen ja paliskuntien kanssa, jotta arvokkaat kohteet saadaan mahdollisimman kattavasti rajattua.

Myös kansalaiset voivat ilmoittaa arvokkaita kohteita web-pohjaisessa karttakyselyssä.

Metsätalouden piirissä olevaa metsämaata on valtion mailla Lapissa 1,7 miljoonaa hehtaaria.

Metsähallitus ottaa elokuun loppuun saakka vastaan kansalaisten ilmoituksia arvokkaista luonnonmetsistä. Kohteita voi ilmoittaa karttakyselyssä osoitteessa mpt.link/metsa.

Karttakyselyssä voi ilmoittaa luonnontilaisia, suojelemattomia metsiä, joissa ei ole aiemmin tehty harvennus- tai uudistushakkuita tai selviä harsintahakkuita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut