Metsähallitus kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteitaan

Lapin Luontopalvelut aloittaa Marasen tuvan ja Raja-Joosepin kunnostutyöt loppukesästä.

Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut aloittaa kunnostustyöt Rovaniemen Marasenlammella sijaitsevassa Marasen tuvassa heinäkuun lopussa. Tuvan korjaustöissä keskitytään alapohjan, kuistin ja katon rakenteiden kunnostukseen. Lisäksi tupa kengitetään eli suoritetaan alimpien vaurioituneiden hirsien vaihto- ja korjaustyö.

Marasen tupa on eräkirjailija ja metsänhoitaja A.E. Järvisen ja hänen viiden erä- ja virkaveljensä vuonna 1933 rakennuttama eräkämppä. A.E. Järvinen mieltyi ympäristöön ja vietti siellä paljon aikaa hakien inspiraatiota kirjoitus- ja maalaustöihinsä. Marasenlammen rannalla sijaitseva kämppä pihapiireineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde ja Marasen tupa on varjeltu Metsähallituksen ja Museoviraston välisellä sopimuksella.

Ympäröivästä alueesta perustettiin vuonna 1955 Järvisen aihkikko -niminen suojelumetsä. Järvisen aihkikon alueeseen kuuluu puustoltaan iäkäs harjualue, soita ja lampia. Nämä harjumetsät, suoalueet ja lammet muodostavat erämaisen kokonaisuuden.  Kohde sijaitsee nykyisin Rovajärven ampuma-alueella ja alue on puolustusvoimien käytössä. Tämän vuoksi alueella on ajoittaisia liikkumisrajoituksia. Rakennus on lukittuna, eikä siten yleisökäytössä.

Tuvan restaurointityöt suorittaa Tmi Jaakko Moilanen. Kunnostushanke toteutetaan valtion budjettirahoituksen turvin.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennusperintökohde

Lapin Luontopalvelut aloittaa kunnostustyöt myös Raja-Joosepin kentällä Urho Kekkosen kansallispuistossa elokuun alussa. Korjaustyöt mahdollistavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusperintökohteiden säilymisen ja myös niiden sisätiloihin tutustumisen tulevaisuudessa.

Korjaukset kohdistuvat Raja-Joosepin kämpän ja saunan katto-, seinä- ja alapohjarakenteisiin. Laajassa kunnostustyössä puretaan 1980-luvulta peräisin olevia kreosoottikyllästettyjä puurakenteita, korjataan vesikattorakenteet ja tehdään myös maatöitä rakennusten ympärillä.

Työn on määrä valmistua syksyn aikana. Korjaustöiden ajaksi ympäristö suojataan, sillä pihapiirissä on arvokasta, uhanalaista niittylajistoa. Raja-Joosepin kenttä pysyy avoimena vierailukohteena myös korjaustöiden ajan. Työmaa-alue rajataan aidoin eikä siellä liikkuminen ole sallittua.

Raja-Joosepin kenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennusperintökohde ja valtioneuvoston päätöksellä suojeltu. Kenttä sijaitsee Luttojoen varrella, aivan Venäjän rajan tuntumassa. Pihapiiri on pysynyt lähes muuttumattomana 1900-luvun alusta saakka ja se on hyvin säilynyt esimerkki erämaa-asutuksesta Lapissa.

Tilan asukkaat Joosef Sallila ja hänen elämänkumppaninsa Matilda Lehikoinen saapuivat vuoden 1910 tienoilla Luton törmälle, minne he rakensivat käsin kymmenen vuoden aikana useita rakennuksia. Elinkeinoina olivat kullankaivuu, helmenpyynti, kalastus ja metsästys sekä poronhoito. Tilalle hankittiin myös muutamia lehmiä ja lampaita.

Raja-Joosepin restaurointityöt toteuttaa Entisöinti Rinne Oy. Rahoitus kohteen kunnostukselle on saatu erillisrahoituksena valtion lisätalousarviosta ja valtion budjettirahoituksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat