Metsähallitus ryhtyy käyttämään puutavara-autoissaan uusiutuvaa dieseliä

Pienempiin autoihin Metsähallitus kaavailee käyttölähteeksi kaasua.

Metsähallitus aloittaa uusiutuvan dieselin käytön puutavarakuljetuksissaan tavoitteenaan rekkaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen. Ensimmäinen uusiutuvalla dieselillä liikkuva puutavara-auto lähtee liikkeelle Pohjanmaa-Kainuun alueella huhtikuussa.

”Päästöjen vähentäminen kuuluu hiilinielujen kasvattamisen ohella Metsähallituksen ilmasto-ohjelmaan, jolla haetaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen”, Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo.

Uusiutuva diesel on perinteistä kalliimpaa, mutta kysynnän kasvaessa hintaeron odotetaan tasoittuvan.

”Luonnollisesti tästä ympäristöinvestoinnista tulee aluksi lisäkustannuksia. Meillä on kuljetuksissa mukana 170 autoa, joten etenemme asteittain sitä mukaa, kun saamme käytöstä kokemusta. Odotamme, että uusiutuva diesel pystyy kilpailemaan jatkossa myös hinnalla”, Kääriäinen toivoo.

Metsähallitus suunnittelee uusiutuvan dieselin ohella siirtymistä kaasukäyttöisiin autoihin. Kaasu ei sovellu raskaimpiin eli enimmäispainoltaan 76 tonnin puutavara-autoihin, mutta Metsähallitus on käynnistänyt kaasulla liikkuvia pienempiä kuljetuksia koskevan kilpailutuksen.

”Tutkimme ja kokeilemme uusiutuvia vaihtoehtoja. Suurin jarru niiden käyttöönotolle on hitaasti kasvava tankkausverkosto”, Kääriäinen toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut

Kuvat