Metsähallitus valmistautuu vanhojen metsien inventointiin, työhön palkataan 50 metsäasiantuntijaa

Maastotöiden valmistelu voidaan aloittaa, kun vanhojen metsien kriteeristö valmistuu.

Metsähallitus kartoittaa vanhat ja luonnontilaiset valtion metsät kahden seuraavan maastokauden aikana. Työhön pestataan noin 50 määräaikaista metsäasiantuntijaa.

Inventoijien tehtävänä on mitata metsien rakennepiirteitä, kuten puuston ikää ja kuolleen puun määrää. Lisäksi arvioidaan aiempaa ihmistoimintaa ja luonnontilaisuutta kuvaavia tunnuksia. Inventoitava ala on 200 000– 250 000 hehtaaria.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön kanssa kriteereitä vanhojen ja luonnontilaisten metsien määrittelyyn. Jahka kriteerit ovat valmistuneet, työt maastossa voivat alkaa.

”Kriteerien ja niiden soveltamista koskevan ohjeistuksen vahvistuttua meillä on valmiudet aloittaa maastotöiden valmistelut välittömästi”, Metsähallituksen metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kertoo tiedotteessa.

Inventoitavien kohteiden tunnistamisessa hyödynnetään Metsähallituksen omien tietolähteiden lisäksi eri sidosryhmien ja vapaaehtoisten luontokartoittajien toimittamia tietoja, muun muassa Luonnonmetsäryhmän esityksiä.

Inventoinnin kustannukset katetaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n liiketoiminnan tulorahoituksesta.

Suomi on sitoutunut suojelemaan vanhat ja luonnontilaiset metsät. Kun kriteerit täyttävät valtion metsät on saatu inventoitua, eduskunta tekee päätöksen suojeltavista alueista hallituksen esityksestä.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat