Kaikkien puutavaralajien keskikantohinnat paranivat tammikuussa

Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa kasvoi mäntytukin vetämänä seitsemän prosenttia, Luken tilastoista selviää.

Puukauppa piristyi tammikuussa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) kuukausitilaston mukaan teollisuus osti puuta 3,5 miljoonaa kuutiota, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin tammikuussa 2023. Joulukuuhun verrattuna kasvua kertyi 1,2 miljoonaa kuutiota.

Helmikuussa vauhti puumarkkinoilla näyttää kuitenkin hiipuneen.

Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa kasvoi mäntytukin vetämänä seitsemän prosenttia. Kuitupuun kauppa pysyi edellisten vuosien tasolla.

Pystykaupoilla kaikkien puutavaralajien keskihinnat paranivat. Luken mukaan kuusitukista maksettiin tammikuussa keskimäärin 72,2 euroa kuutiolta ja mäntytukista 68,8 euroa. Hinnat nousivat hieman joulukuulta, mutta olivat kolme prosenttia koko viime vuoden reaalisten keskihintojen alapuolella.

Koivutukin keskihinta oli 59,9 euroa. Se oli prosentin korkeampi kuin kuukautta aikaisemmin ja kolme prosenttia enemmän kuin keskimäärin koko vuonna 2023.

Kuitupuiden hinnat olivat viime vuoden keskihintojen tasolla ja kohosivat joulukuusta prosentista kahteen.

Luken tilastoon saadaan tiedot suurimmilta puunostajilta ja metsänhoitoyhdistyksiltä. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta. Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin kauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa